USA: En alternativ militärhistoria

Ibland kan det vara roligt att leka med tanken på att historien gått annorlunda. Vanliga kandidater är om Kartago, i synnerhet Hannibal, segrat mot Rom, om Tyskland vunnit någon av Världskrigen, eller om Kalla Kriget tinat till ett konventionellt krig. Idag ska vi leka med tanken på om USA aldrig blivit ett självständigt land 1776, utan istället bara gått över från att kontrolleras från London till att kontrolleras från Paris.

Vi ska undersöka hur en amerikansk militärhistoria kunnat se ut i en sådan tidslinje. Det vore en värld i vilken man antagligen skulle kunna läsa om olika battaljer och konflikter på wikipedia, precis som man kan i vår.

För att hålla texten någorlunda överskådlig Jag har helt hoppat över små uppror och diverse indiankrig, dels för att hålla texten någorlunda överskådlig, och dels för att de sannolikt skulle ha inträffat på liknande vis som i den verkliga historian. För överskådlighetens skull har jag också försökt att inte grotta ner mig för mycket i långdragna beskrivningar och små detaljer. Det är en tvåhundraårig alternativhistoria vi har att göra med, så varje krig får bara en kort sammanfattning.

Vi börjar 1775, när USA befinner sig under brittisk överhöghet.

Amerikanska frihetskriget (1775-1783)
USA stödjer Frankrike i fransk-engelska kriget och övergår från att vara en brittisk koloni till att bli en fransk lydstat. Amerikanska handelsfartyg, nu fråntagna sitt beskydd av brittiska flotten, får istället sin säkerhet från pirater och slavhandlare garanterad av den franska flottan fram till krigsslutet.

Av de namnkunnigaste toppolitikerna i USA blir de flesta presidenter, men en av de kändaste, Benjamin Franklin, får en mycket finare belöning: En ambassadörspost i Frankrike.

Kvasikriget (1798-1800)
USA vägrar betala sin statsskuld till något annat än den franska monarkin och hamnar därmed i ett inoffciellt krig med Frankrikes revolutionära regim. Flera sjöslag utkämpas.

Första Barbareskkriget (1801-1805)
Amerikanska handelsfartyg, nu politiskt oskyddade, börjar utsättas för kapningar av slavdrivare och pirater i Medelhavet. Bourbon-monarkin i Spanien skickar bud till amerikanerna om att de måste köp fri lejd från barbareskstaterna längs den nordafrikanska kusten. Den aktör med längst erfarenhet av att friköpa fångar var Trinitianerorden, som av en ren händelse hade sin bas i Frankrike.

USA betalar lydigt tribut varje år, men sedan amerikanska seglare vässat sina tänder mot franska skepp ledsnar USA på betalningarna och utlöser det Första Barbareskkriget. Sett till omfattning var kriget litet, men ändå värt att nämna eftersom det markerar den amerikanska flottans elddop.

Napoleonkriget (1812-1815)
Efter att ha förlikat sig med regimskiftet i Frankrike normaliseras USA:s roll som lydstat. Som resultat kan Napoleon år 1812 beordra USA att gå med i kriget, genom att invadera Kanada för att sätta press på Storbritannien.

Aroostookkonflikten (1838)
Ett diplomatiskt gräl om gränsen till Kanada leder till vapenskrammel mellan USA och Storbritannien, men utan en order från Frankrike om att gå ut i krig får parterna istället lösa konflikten med diplomati. Ingen dödas.

Mexikansk-amerikanska kriget (1846-1848)
Det första stora kriget USA utkämpar på egen hand, utan direkta instruktioner från Frankrike. Med tanke på på mexikanernas roll i att instigera konflikten får dock amerikanernas agens betraktas som begränsad.

Andra Opiumkriget (1856-1860)
USA ignorerar britternas erbjudanden om allians, men när fransmännen går med i kriget kommer amerikanerna att överge sin neutralitet för att understödja sina franska herrar.

Kriget mellan staterna (1861-1865)
När Nordstaternas och Sydstaternas grälande eskalerar till fullskaligt krig överväger Frankrike att bry sig, men i slutändan förhåller de sig neutrala till om deras vassal organiseras som en lydstat eller två. Dessutom gör konflikten att amerikanerna är för distraherade för att invadera Mexiko, när landet ställer in räntebetalningar till Europa. Fransmännen tvingas därmed själva invadera Mexiko, vilket lämnar dem för distraherade för att lägga sig i konflikten mellan Nordstaterna och Sydstaterna.

Shimonosekikriget (1863-1864)
Trots stridigheter i Nordamerika lyckas USA till slut mobilisera styrkor för att understöda sina franska överherrar när dessa sluter samman med Storbritannien och Nederländerna för att kriga runt Japan.

Spansk-Amerikanska kriget (1898)
Territoriella ambitioner leder USA till krig med det Spanska Imperiet. Det kommer att bli det första stora krig amerikanerna utkämpar på eget bevåg sedan de lösgjorde sig från britterna. Kriget sker dock inte utan diplomatiskt stöd av Frankrike, som uppmanar spanjorerna att gå med på USA:s krav. Till slut tvingas Spanien på knä, och på Puerto Rico är det den franska ambassadören som presenterar amerikanerna med avtalet om vapenstillestånd och överlämning av ön.

Fillipinsk-amerikanska kriget (1899-1902)
Amerikas besittning i Stilla Havet, Filippinerna, gör uppror. Frankrike betraktar det som en intern angelägenhet och låter amerikanerna sköta det själva.

Första Världskriget (1917-1918)
Ledningen i USA är skeptisk till värdet av ett nytt storkrig i Europa och försöker mana till besinning och diplomati. Frankrike insisterar dock på förstärkning från amerikanerna, som till sist måste ge med sig och lyda sina herrar i Paris.

1917 skickar USA trupp till Europa för att understödja Frankrike. Efter att de Allierade gått segrande ur kriget insisterar Frankrike på hård vedergällning i fredsfördraget med Tyskland. Amerikanerna försöker driva en mildare linje, men körs över av fransmännen.

Andra Världskriget (1941-1945)
För amerikanerna finns inte mycket att vinna på att invadera Europa. Efter att ha dragits in i Världskriget av japanerna har amerikanerna inte annat val än att delta, men deras intressen är främst riktat mot fronten i Stilla Havet. Med Frankrike ockuperat insisterar dock franska exilpolitiker på att den amerikanska krigsmaskinen behöver sätta fransk befrielse högst på agendan. Sitt eget lands intressen till trots får amerikanerna till slut lov att ge med sig och implementera den så kallade Europe first-doktrinen. Som resultat kommer USA att lägga sitt fokus på Tyskland, och sedermera genomföra en markinvasion av Europa i syfte att besegra Frankrikes fiende.

Koreakriget (1950-1953)
Denna konflikt har till en början en mer internationell prägel, sedan förhandlingar inom FN lett till ett beslut om att kommunismens framfart på Koreahalvön behöver stoppas. Eftersom Frankrike hotas lika mycket av kommunismen som resten av Västeuropa, går landet med på att låna ut sitt amerikanska krigsredskap när det blev dags för intervention. USA kommer sedermera att bidra med runt 90% av den militära personalen i interventionsstyrkan

Dessutom har fransoserna koloniala intressen att skydda i Indokina, och amerikansk trupp i Korea drar till sig uppmärksamhet från östasiatiska kommunistförband som annars kunnat sättas in mot fransmännen i Vietnam. För att ytterligare stärka kolonialmakten i Franska Indokina spenderar USA en miljard dollar på militärt bistånd fram till 1954, motsvarande fyra femtedelar av den konfliktens kostnader.

Vietnamkriget
Amerikanskt krigsbistånd till trots lyckas inte fransmännen hålla greppet om Indokina. 1954, knappt ett år efter Koreakrigets slut, tvingas franska trupper i Vietnam kapitulera. Landet delas och norra halvan tillfaller kommunisterna

I Sydvietnam installeras en västvänlig militärregim, men landet kommer att präglas av tilltagande instabilitet och flera statskupper under de kommande åren. Efter ett decennium av växande problem börjar det alltmer se ut som att även den södra delen av Vietnam riskerar falla till kommunisterna, med en påtagligt ökat hotbild mot övriga delar av Franska Indokina som resultat. USA ser således till att hitta ett svepskäl för direktintervention och därmed påbörja huvudkapitlet i de som skulle komma att bli känt som Vietnamkriget.

Till både amerikanernas och fransmännens förtret misslyckas dock invasionen efter många år, och 1973 står den fransk-amerikanska förlusten klar, när de västerländska trupperna tvingas dra sig ur landet. Nederlaget fullbordas 1975, när kommunisterna slutligen tar över Sydvietnam

Självständighet
Det utdragna nederlaget i Vietnam katalyserade en allt större amerikansk opinion mot vad de såg som meningslösa utlandsinsatser. Jänkarna blir trötta på att utkämpa Frankrikes proxy-krig, vilket sammanfaller med att Frankrike inte längre har mycket till kolonialvälde kvar att försvara. Freden i Europa innebär också att det franska hemterritoriet inte heller står under något direkt hot.

Vietnamkriget blir därmed det sista krig amerikanerna utkämpar åt Frankrike. I mars 1973, när amerikansk militär helt dragit sig ut ur Vietnam, har USA äntligen blivit ett självständigt land.

Självständigheten kommer dock bara vara ett halvår. I oktober samma år flyttas kontrollen över amerikansk utrikespolitik istället till Israel, när israelerna signalerar att ett nederlag i Jom Kippur-kriget kommer att avvärjas med kärnvapen om nödvändigt. Det är dock en helt annan historia.

Sammanfattning
Vilken tur att det bara är alternativhistoria. Det hade ju varit förfärligt om vi levt i en tidslinje där USA ständigt styrts av marjonettregimer kontrollerade av främmande makt.

Annonser

Svar till Gustav Kasselstrand i hemskolningsfrågan

I senaste avsnittet av Radio Bubbla intervjuades partiledaren för Alternativ för Sverige, Gustav Kasselstrand. En av frågorna som ställdes till honom handlade om hemskolning. Gustav svarade att partiet ännu inte hade någon officiell linje i frågan, och indikerade att han själv inte riktigt hade bestämt sig. Han bjöd upp programmets libertarianska lyssnare till att skriva svar åt honom för att ge vår syn på saken. Här nedan följer ett försök att översiktligt bemöta de farhågor som ett parti som AfS kan tänkas ha i ämnet.

1a. Kommer föräldrarna kunna indoktrinera sina barn med en viss politik eller religion?

Det korta svaret är att ja, men bara om föräldrarnas politik och religion helt överensstämmer med samhällsetablissemangets diton. I så fall kommer inte hemskolningen göra större skada än konventionell utbildning, eftersom statens skolor kommer undervisa enligt samma värdegrund som resten av etablissemanget.

Försöker man indoktrinera barn med något annat kommer de stöta på motstridiga perspektiv så fort de slår på en TV eller öppnar en tidning. Du kan försöka så mycket du vill med att övertyga dina barn om att kreationism är den enda sanna läran – förr eller senare kommer barnen ändå hitta en Youtube-video med Richard Dawkins.

Undantaget skulle väl vara om man uppfostrar sina barn med någon typ av Josef Fritzl-stuk för att hindra dem från att alls ta del av någon kommunikation från omvärlden. Jag skippar utläggningen om libertarianers syn på olämpliga föräldrar och utgår från att AfS tycker Fritzl-föräldrar ska få sina barn omhändertagna av socialtjänsten, och i sådana fall blir ju hemskolningsfrågan inaktuell.

1b. Men tänk om skolan kan göras neutral och balanserad?

Man kan leka med tanken på ett samhälle där skolelever ges en uppsjö av olika perspektiv, inklusive för- och motargument, och att man i så fall kan bli orolig för att hemskolning inte skulle innehålla samma intellektuella mångfald. Realistiskt sett kommer dock en sådan situation bara kunna komma till stånd genom en bredare samhällsförändring. Om både media och politiker fortfarande klamrar sig fast vid dagens perspektiv och narrativ, kommer de knappast tillåta fritt tänkande i skolan. Om den politiska korrektheten å andra sidan släpper sitt grepp om etablissemanget så kommer ju hemskolade barn, precis som jag förklarade ovan, att få del av nya perspektiv varje gång de öppnar en tidning eller en webläsare.

1c. Men muslimerna då?

Om en familj i ett invandrardominerat område väljer att hemskola skulle de mycket väl kunna se till att deras barn aldrig lär sig svenska. Om barnen bara konsumerar t ex arabiskspråkig media är det möjligt att de inte alls får ta del av den åsiktsbredd som vi kommit att förknippa med modern teknologi när den används av de som behärskar både svenska och engelska. En potentiell snabblösning är att hemskolningsrätten begränsas till svenska medborgare, och på längre sikt bör AfS återvandringspolitik göra det hela till ett icke-problem.

Jag vill även poängtera att om muslimska familjer används som svepskäl för att förbjuda hemskolning, så innebär det i praktiken att man använder invandrares beteenden för att ta ifrån svenskar en ganska viktig rättighet. Den vägen borde inte betraktas som attraktiv av ett nationalistiskt parti.

2a. Kan hemskolade barn bli socialt isolerade?

Det finns bättre sätt att lära barn sociala färdigheter än att tvinga dem sitta tysta i en skolbänk. Dels kan vårdnadshavare planera sammankomster och umgänge med andra hemskolade barn på dagarna, och dels kan barnen umgås med skolelever på eftermiddagar och helger, när eleverna slutat skolan för dagen/veckan. Rent krasst finns det dessutom inget som hindrar hemskolande föräldrar från att sätta sina barn på fritids.

Nu kanske ni undrar vad vitsen är att hemskola om man ändå sätter ungarna på fritids, men jag har jobbat några år både på fritids och i skolan, och kan berätta att skillnaden mellan de två är som natt och dag. Jag hoppar över den principiella utläggningen och sammanfattar det så här: I skolan ska du sitta tyst och stilla, på fritids får du leka fritt. Bland libertarianer kommer man garanterat stöta på avsevärt mindre motstånd mot fritids än mot skolan.

2b. Men tänk om en förälder vill isolera sina barn?

Att socialt handikappa ett barn är inte så svårt. Se till att kritisera dem ofta, helst för saker de inte kan rå för eller rent av för saker de inte ens gjort, och lär aldrig ut några sociala färdigheter. De kommer att bli socialt isolerade även om de så tillbringar ett årtionde i skolan.

Sannolikheten att ett sådant föräldrapar skulle vara tillräckligt engagerade för att hemskola måste vi betrakta som ganska låg. En utmärkande egenskap bland dåliga föräldrar är att de sällan bryr sig, så det troligaste är att de kommer skicka barnen till skolan av ren slentrian.

Vi kan förstås föreställa oss en riktig sadistförälder som håller barnen hemma bara för att kunna vara elak mot dem, men i så fall börjar vi återigen komma in på det område där det kan bli aktuellt att koppla in socialtjänst.

För rutinkontroller finns förstås också fler instanser än socialtjänsten att tillgå. Som libertarian är jag inget fan av statliga hembesök, men om priset för att få hemskola vore att en tjänsteman från skolverket kommer och knackar på ett par gånger om året så vore det fortfarande en förbättring jämfört med dagens situation.

2c. Tänk om en välmenande förälder kontrollerar vilka barnet umgås med?

Finns det någon mer lämpad än en välmenande förälder att avgöra vilka deras barn umgås med? I skolan avgörs klassuppdelningen av en byråkrat som inte ens vet vilka barnen är. En välmenande förälder kommer lyssna på sina barn, och om de inte trivs i sin umgängeskrets kommer en god förälder givetvis försöka hitta sätt att förbättra deras situation. Vet ni vad skolpersonal gör när eleverna inte trivs i sin umgängeskrets? Ingenting.

3. I vuxenlivet måste man jobba med människor man inte gillar!

Nej, det måste man inte alls. Tycker man att den sociala miljön på sin arbetsplats är ohållbar går det bra att säga upp sig. Oftast behöver man dock inte vara så drastisk – blotta möjligheten för de anställda att säga upp sig skapar starka incitament för chefen att lägga fram lösningar som gör att så många som möjligt är beredda att jobba kvar.

I mitt yrkesliv har jag aldrig träffat människor jag ogillat lika mycket som vissa av mina klasskamrater från grundskolan. En kollega kom nära – det var en muslimsk man som uppförde sig olämpligt mot sina kvinnliga kolleger, men han blev uppsagd tämligen omgående. Den möjligheten skapar förstås också incitament för medarbetare att behandla varandra med respekt.

I ett system där skolplikten är total slås de mekanismenerna ut. Jag vet inte hur AfS ser på att relegera problematiska elever, men om alla elever måste gå i skolan kommer problembarn ständigt kunna bollas från den ena skolan till den andra. En problematisk arbetstagare som blir av med jobbet måste skärpa sig för att kunna få ett nytt, men en problematisk elev vet att han ständigt kommer ha en ny chans. När föräldrar inte kan ta en elev ur skolan för att barnet vantrivs, försämras skolans incitament att skapa en dräglig arbetsmiljö för barnen.

Det finns med andra ord anledningar till att mobbning är mycket vanligare inom skolan än inom yrkeslivet.

4. Behandlar inte hemskolning bara ett symtom, istället för grundproblemet?

I vissa fall kan det vara så, men so what? Får man magen uppskuren i en bilolycka så kommer inte smärtstillande göra att såret läker, men du låter inte patienten ligga och lida för det. Om ett barn blir mobbat, indoktrinerat, eller allmänt illa behandlat så är hemskolning en fullt legitim behandling av symtomen tills grundproblemen är lösta.

I många fall behöver hemskolning dock inte alls bara vara ett sätt att behandla ett symtom. Barn är olika, och vissa barn är helt enkelt bättre anpassade för att utbildas i hemmet. Det spelar ingen roll om vi så hade haft världens bästa skola, det hade fortfarande funnits barn som både skulle trivas och lära sig mer genom hemundervisning. Jag har själv arbetat med sådana elever, och i minst ett av fallen fanns det tillochmed önskemål från familjen om att hemskola. I det fallet kan jag kategoriskt säga att hemskolning hade varit den bästa lösningen. Det hade inte varit en quickfix eller en nödlösning, det var helt enkelt det överlägsna alternativet.

Det är svårt att anpassa ett statligt utbildningssystem för alla barn, men att tillåta hemskolning är både enkelt och billigt. För de barn som skulle påverkas av en sådan reform vore de positiva effekterna stora, och med tanke på att prislappen i princip är obefintlig (skolsystemet skulle snarare spara pengar) har jag svårt att komma på någon utbildningspolitisk reform som vore så enkel och så kostnadseffektiv.

Eftertänksamheten har sina gränser

Rangordna följande alternativ efter din preferens:
A. Offentlig sektor producerar all mat
B. Privat sektor producerar all mat
C. Ingen producerar någon mat.

Du kanske redan kan lista ut baktanken med den här övningen. Jag ber dig i så fall låtsas som att du inte kan det. Vi ska återkomma till den strax.

Min uppfattning i invandringsfrågan har förändrats under senare år. För några år sedan var jag varm anhängare av öppna gränser och rent av positivt inställd till idén om massinvandring, idag överväger jag en röst på AfS. En ståndpunkt jag inte ändrat på är min negativa syn på ovanan att använda torterad logik och intellektuella akrobatkonster för att göra gränskontroller ideologiskt förenliga med vår rörelses principer och ideal.

I mina flöden på sociala medier ser jag då och då den här sortens mentala gymnastik. Argumentationen brukar variera – vissa resonemang handlar om att se Sverige som någon slags allmänning som ursprungsbefolkningen har rätt att förvalta demokratiskt, andra handlar om att använda staten för att försvara skattebetalare från staten, vissa försöker extrahera moral från utvecklingsteorin, och vissa är så obegripliga att jag inte ens kan återge dem. Ett tema har de dock alla gemensamt: Resonemangen är fullkomligt orelaterade till varför personerna som för dem tycker att invandringen behöver begränsas. De har på förhand avgjort att de vill begränsa invandringen, och sedan efterhandskonstruerat ett en slutledning för att legitimera sin ståndpunkt. Resultatet är att de får trovärdighetsproblem hos sina kritiker, i den mån de överhuvudtaget lyckas förklara sitt sätt att resonera. För att tala klarspråk är det en form av intellektuell ohederlighet vi har att göra med här.

Det empiriska testet är att hitta ett hål i deras logik (det är sällan svårt)och sedan se hur de reagerar. Om de genast försöker genomföra en helt ny deduktion med samma mål så är deras slutsats i själva verket deras premiss, och deras resonemang efterhandskonstruerat. Jag föredrar ett ärligare och mer direkt sätt att lägga fram sin ståndpunkt, så låt mig föregå med gott exempel. Jag kan inte redogöra för någon annans tankar, men här är mina egna: Jag vill inte att Sverige ska bli ett kalifat.

Det är min premiss. Jag har inte deducerat eller resonerat mig till den i någon annan bemärkelse än att jag lagt märke till att kalifat är dåliga och därför vill att Sverige inte ska bli ett. Här är möjliga åtgärder, rangordnade efter min egen preferens:
1. Privat sektor hindrar Sverige från att bli ett kalifat
2. Offentlig sektor hindrar Sverige från att bli ett kalifat
3. Ingen hindrar Sverige från att bli ett kalifat

Jag är libertarian, och tycker därför det är bättre om privata lösningar än offentliga. Jag vill inte att Sverige ska bli ett kalifat, så jag vill heller inte att ingen hindrar det. Bakom denna rangordning döljer sig inga esoteriska filosoferingar om nettoinbetalare och allmäningar. Jag vill helt enkelt inte att Sverige ska bli ett kalifat, och när staten förbjuder marknaden från att lösa problemet blir nästa alternativ att staten försöker lösa problemet. Jag vill inte att matproduktionen ska skötas av offentlig sektor, men har den förbjudits inom privat sektor är ju alternativen att den antingen sköts av offentlig sektor eller att den inte sköts alls. Det senare alternativet innebär att alla kommer svälta ihjäl. Vill du att alla ska svälta ihjäl? Nej? Bra, då vill du heller inte att Nordkorea slutar försöka trappa upp sin statliga matproduktion förrän efter de gett marknaden rätt att producera mat. Vill du att det Sverige ska bli ett kalifat? Nej? Bra, då vill du heller inte att svenska staten släpper in invandrare förrän den gett marknaden rätt att skapa de verktyg som krävs för att hindra Sverige från att bli ett kalifat.

Notera också att vi inte bara kan undvika kognitiva cirkuskonster, utan att vi också slipper göra något radikalt avsteg från våra ideologiska principer. Det kan ju annars vara lockande att skapa någon slags undantag från sina principer, bara för att principerna framstår som hinder för att lösa ett stort problem – i det här fallet det demografiska utbytet. Att slå ut med armarna och ropa ”jag tänker inte fastna i teoretiska abstraktioner!” må kännas frestande, men att överge sina principer en gång skapar bara frågetecken kring varför man inte kan överge dem varje gång. Om man istället bara rangordnar sina alternativ, som jag gjort ovan, och är ärlig med sina premisser blir det mycket lättare att utvärdera sitt ideologiska handlingsutrymme. Ens principer blir rent av ett hjälpmedel istället för ett hinder i en sådan process. Att jag placerar marknadslösningar högst upp i listorna är som sagt inte en slump, utan en direkt konsekvens av mina libertarianska värderingar.

Svårare än så behöver det inte vara. Jag kan inte bjuda på någon ideologisk akrobatik, jag erbjuder bara en premiss följd av en mycket enkel lista på lösningar, rangordnad efter mina värderingar som libertarian. Om du har NAP-baserade invändningar mot statliga gränshinder får du gärna framföra dem, men bara efter att du rangordnat de tre alternativen högst upp i inlägget.

Privatiserat försvar och snålskjutsproblemet

Bland de som vill testa privatiseringsiverns gränser har en fri marknad för militärt försvar länge bjudit på teoretiska utmaningar. Anarkokapitalisten David Friedman har kallat det för för ett av libertarianismens svåraste problem, och minarkister förespråkar nattväktarstat bland annat för att de brukar betrakta problemet som olösligt. Specifikt rör det sig om ett så kallat snålskjutsproblem (eng: Free Rider problem). Om alla andra i din region väljer att betala för ett försvar så kommer ditt hus att vara försvarat vare sig du betalar eller ej, så länge du inte bor precis på gränsen till en potentiell fiende. Dina grannar kan förstås resonera på samma sätt, vilket i slutändan skulle kunna leda till att ingen utom gränshushåll är med och finansierar något försvar. Då kanske du resonerar att försvaret blir för svagt och att du ändå vill vara med och bidra, för din egen skull, men så vida du inte är snuskigt rik kommer ditt bidrag inte nämnvärt kunna utöka försvarsföretagets resurser. Istället för att alla skattebetalare i Republiken Finland är med och finansierar ett gemensamt försvar skulle det i ett statlöst Finland bara vara hushåll precis på den ryska gränsen som skulle ha incitament att bekosta ett militärt försvar. Ett sådant vore givetvis otillräckligt så en privatiserad försvarsmakt skulle göra Finland (eller vilket land som helst) oförsvarbart, går resonemanget.

För att komma åt detta problem behöver vi alltså hitta en institution som både har ett stort incitament att bekosta ett eget försvar och har möjlighet att utan tvång sprida kostnaden på eventuella snålskjutsåkare. När vi letar efter de som har störst incitament att försvara sig bör vi betänka att en fiendemakt inte måste ockupera alla delar av det territorium de invaderat, i synnerhet inte om territoriet är statlöst. Om Kina ville lägga beslag på Rysslands naturgasfyndigheter i Sibirien skulle de bara behöva ockupera områden där gasen bryts, områden nödvändiga för att transportera den till Kina, samt några buffertzoner. De skulle inte behöva behärska varje kvadratmeter av den ryska tundran. Är det skatteboskap man är ute efter är det på samma sätt mer lönsamt att ockupera ett territorium där stora företag är verksamma än att ockupera en glesbefolkad Amish-by. De som har störst incitament att bekosta ett eget försvar är de som utgör de största måltavlorna för ockupation, och de som utgör de största måltavlorna är de som antingen äger en verksamhet med stor lönsamhet (eller kanske bara hög omsättning) eller äger ett strategiskt viktigt område eller infrastruktur (t ex en flygplats eller en gasledning).

En institution som skulle uppfylla bägge kriterier är ett stort vägföretag. Teoretisk lönsamhet är svårt att spekulera om, men det företag som äger stora motorvägar i och mellan stora städer lär åtminstone räkna med hög omsättning. Dessutom är vägar strategiskt viktiga, eftersom de underlättar logistiken vid militära insatser. Att försöka förhandla med fienden – t ex låta dem köpa tillgång till vägnätet för sina pansarvagnar och transporter – vore mycket riskfyllt. När en stat väl börjat ockupera omkringliggande territorium finns det ingenting som hindrar dem från att beskatta vägföretaget, skriva lagar för att låta sig själva använda vägarna gratis, skattefinansiera offentligägda vägkonkurrenter, eller rent av nationalisera vägnätet (vi vet ju hur folks inställning brukar vara när det kommer till vem som ska bygga vägarna). Ett privat ägt och finansierat vägföretag skulle alltså ha enorma incitament för att köpa skydd från någon typ av försvarsverksamhet.

De som vid första anblick tycks kunna åka snålskjuts på ett sådant försvar vore… typ alla, eftersom i princip alla människor bor nära vägar och därmed skulle dra nytta av deras försvar. Även andra vägföretag, de som äger diverse småvägar som förgrenar sig från de stora motorlederna skulle kunna dra nytta. Vägföretaget skulle dock kunna lösa detta problem av samma anledning som det uppstått till att börja med: Snålskjutsåkarna är anslutna till vägnätet! Om en bostadsrättsförening eller ett köpcentrum vill ansluta en påfartsväg till en huvudled kommer de behöva tillstånd från huvudledsägaren, och denna kan då ställa som krav att de är med och betalar kostnaderna ett försvar innebär.

Dessa aktörer kan i sin tur skjuta över en andel av sina försvarskostnader på andra aktörer som vill ansluta ännu mindre vägar till deras egendom, och så vidare. På så sätt skulle ett helt samhälle utan tvång integreras i en privat driven och finansierad försvarslösning. När vägnätet växer, t ex för att en stad får fler invånare, blir det också till en större måltavla, men då har de stora vägägarna också råd att spendera mer pengar på försvar, eftersom det nu finns fler (eller större) kunder på vägmarknaden att skjuta över en del av de extra kostnaderna på. Dessutom skulle ett försvar kunna delfinansieras genom att ta ut högra avgifter av de som kör på vägarna – att slippa bli överkörd av en pansarvagn kan trots allt vara en kundförmån värd att betala för.

De som nu skulle kunna åka snålskjuts på någon annans försvar är enbart de som inte är anslutna till vägnätet i vårt exempel. Dessa snålskjutsåkare kan vi dela in i tre kategorier. Den första kategorin utgörs av primitiv mark där ägarna eller användarna inte har något behov av moderna vägar, till exempel en Amish-by. Sådana människor lär dock inte utgöra en särskilt intressant måltavla för imperialistiska stater, så frågan är hur mycket snålskjuts de egentligen åker. Det är ju inte de som drar till sig den sortens internationella uppmärksamhet som gör ett påkostat försvar nödvändigt. Förutom Amish i USA finns det i båda Latinamerika och Indien små (ofta okontaktade) stamsamhällen som lämnats oreglerade och obeskattade oavsett hur kontrollivriga och kleptomaniska deras värdstater varit i förhållande till landets övriga befolkning.

Den andra kategorin potentiella snålskjutsåkare är de som är anslutna till ett konkurrerande vägnät som valt att inte bekosta ett eget försvar (och därmed kan hålla lägre priser för sina kunder). Dessa snålskjutsåkare kommer ställas inför tre problem. För det första kan de komma att behöva betala dyra avgifter för att använda det försvarade vägnätet, ifall de vill besöka en plats som bara är anslutet till det. Vägföretagen i det försvarade nätet skulle utan vidare kunna erbjuda stora rabatter till bilister som bor i områden anslutna till dem och därför är med och bekostar försvaret genom anslutningsavgifter eller liknande. För det andra kommer det konkurrerande, snålskjutsåkande vägnätets kunder ha mycket svårt att överhuvudtaget ta sig in på det försvarade vägnätet, eftersom de oförsvarade vägarna inte är direktanslutna till de försvarade. För det tredje skulle det oförsvarade vägnätet i praktiken ha mycket svårt att åka snålskjuts till att börja med eftersom en fiende mycket väl skulle kunna invadera ett oförsvarat vägnät (med anslutna hushåll och näringsidkare) och lämna det försvarade ifred.

Det enda realistiska scenario jag kan komma på där ett separat vägnät skulle kunna åka snålskjuts på ett annat näts försvar är om de är mycket avlägsna från varandra. Om Ryska staten fanns kvar i ett i övrigt statlöst Europa skulle vi till exempel räkna med att vägföretagen i Östeuropa har ett påkostat försvar vars omkostnader skjuts över på anslutande vägägare i andelar som blir allt mindre ju längre från Ryska gränsen man kommer, och vi kan tänka oss att denna krympande medfinansiering inte sträcker sig hela vägen över kontinenten. Invånarna i det statlösa Portugal kanske skulle slippa betala för att Östeuropa agerar buffert mot eventuella utfall från Ryssland, men så kan man också ifrågasätta portugisers skyldighet betala försvarsomkostnader på andra sidan kontinenten. Även med en värld full av stater har vi i alla tider haft områden som agerat gratisbuffert åt andra områden, och om stater inte kan åtgärda den situationen behöver vi heller inte kräva att marknader ska kunna göra det. Marknadsekonomi behöver inte vara perfekt, det behöver bara vara bättre än alternativet. Dessutom är ju hela anledningen till att man kan lämna buffertzoner vind för våg på det sättet att man tror att de kan klara sig själva. Klarar östeuropéerna av att försvara sig utan portugisernas hjälp så existerar ju inget Snålskjutsproblem i bemärkelsen att Östeuropa skulle vara oförsvarbart.

Internationella försvarsallianser uppstår i de fall man inte tror att buffertområdena klarar av att hålla fienden borta från ens egna gränser, och man därför förbinder sig att hjälpa dem försvara sig eftersom det också innebär att man försvarar sig själv. USA bjöd in Västeuropa till NATO eftersom de var oroliga för att ett Sovjetunionen som lyckades storma genom Västeuropa snart också skulle utgöra ett potentiellt hot mot det amerikanska fastlandet (alternativt deras internationella affärsintressen, men poängen kvarstår). Hade jänkarna trott att västeuropéerna klarade sig själva hade de inte sett någon nytta med att erbjuda Västeuropa sitt beskydd. Samma sak gäller på en privat försvarsmarknad: Om vägföretagen i Portugal anser att deras intressen på sikt skulle hotas av en rysk invasion i Baltikum skulle dessa företag också ha incitament att hjälpa balterna att försvara sig själva.

Den tredje kategorin snålskjutsåkare är fotgängare vars bostäder inte är kopplade till vägnätet. Bor de inom promenadavstånd till matbutiker, sin arbetsplats, vårdcentralen, och andra typer av service skulle de potentiellt kunna strunta i motortrafikens kostnader (som ju även ska bära försvarets utgifter) men ändå åtnjuta den privata försvarsmaktens indirekta beskydd genom att bo nära betalande försvarskunder. Vägföretagen skulle enkelt kunna erbjuda avgiftsbelagda gångvägar – har de redan köpt in gatubelysning, polispatruller, och viltstängsel för bilisternas trevnad skulle marginalkostnaden för att erbjuda samma service till närliggande gångstråk vara låg. Dock skulle den som vill spara pengar potentiellt ändå kunna promenera över gräsmattor och parkeringsplatser och genom gränder. Dessa fotgängare skulle då dra nytta av försvaret utan att betala för det, och givet att ett område har gott om service på gångavstånd skulle hushåll som säger upp sin anslutning till vägnätet kunna bli ett stort problem där. Man kan tycka att det låter osannolikt eftersom dessa människor skulle ha svårt att resa bortom sitt närområde, men det är ändå en möjlighet, i synnerhet om människorna är fattiga (eller särskilt obstinata promenadhipsters som anser det korporativa vägnätet vara på tok för mainstream för att låta det befläcka deras vintage-skor). I så fall skulle vägföretagets försvarsomkostnader kunna förbli desamma, eftersom områdets infrastruktur och kommersiella aktivitet utgör samma stora måltavla för fientliga stater, medan intäkterna från områdets befolkning sjunker. Vägföretaget får då kompensera genom att ta ut högre anslutningsavgifter av områdets kvarvarande kunder.

För kommersiella verksamheter behöver det inte vara ett problem. Dels sparar de pengar på parkeringsplatser, men framför allt har de nu en bilfri lokalbefolkning som inte kan besöka konkurrenter på andra sidan stan. Affärerna kommer kunna ta ut monopolpriser och arbetsgivare sänka lönerna för att betala de högre anslutningskostnaderna. På så sätt får fotgängarna ändå vara med och betala för områdets försvar, vilket därmed hindrar dem från att åka snålskjuts. Vill fotgängarna åka buss kommer biljettpriserna spegla de försvarsavgifter bussbolagen måste betala för att få nyttja vägarna, och detsamma gäller tåg. De enda som drabbas negativt blir lokalinvånare som fortfarande är anslutna till vägnätet och därmed får betala det det dubbla priset av högre anslutningskostnader och längre resväg för att undvika närområdets höjda butiks- och servicepriser. Dessa invånare har tre val.

Det första alternativet är att säga upp sin väganslutning och bli fotgängare för att spara pengar. Näringsidkarnas anslutningsavgifter kommer då gå upp ännu mer, men de får också fler kunder att sälja till med monopolpriser. Det andra alternativet är att man fortsätter åka bil trots de högre anslutningsavgifterna, vilket strikt talat innebär att man själv valt att ta på sig en oproportionerlig del av grannskapets försvarsfinansiering, och då får situationen lov att ses mer som en form av välgörenhet än ett snålskjutsproblem. Det tredje alternativet är att man flyttar. Det kan låta hårt, men det är en situation som enkelt går att undvika genom att inte bosätta sig på gångavstånd till alla former av grundläggande service. Givet att en av näringarna man kan hålla avstånd från är sopstationer torde detta inte innebära någon större uppoffring.

En fientlig militärmakt måste förstås inte använda vägnätet vid en invasion, utan skulle kunna gradvis ockupera angränsande markegendom, om bara vägarna är försvarade. Markägare som bor nära en potentiell fiende kommer då behöva köpa tilläggsförsvar. Eftersom det redan finns militära företag som försvarar vägnätet kommer det innebära en relativt låg marginalkostnad att även tillhandahålla ett effektivt försvar åt närliggande markegendom, så för markägarna behöver försvarspremien inte bli oöverstigligt dyr. Dessa markägare behöver alltså bara bära sina egna försvarskostnader och slipper därmed snålskjutsproblem (för markägare som skippar försvarstillägg eftersom de bor längre in i statlöst territorium, se ovanstående resonemang om internationella försvarsallianser).

Till sist ska vi behandla konkurrens mellan olika försvarsföretag. Om en stor vägverksamhet kräver att alla anslutande vägar ska köpa försvar av samma militära företag så kommer försvaret snart kunna hamna i en monopolsituation, vilket i längden kan låta dem ta makten och upprätta en egen stat. Redan innan det går så långt kommer de kunna ta ut monopolpriser, vilket kommer bli dyrt för vägverksamheterna i fråga. Det ligger därför i vägföretagens intresse att inte kräva att alla samarbetspartners köper försvar från samma aktör, utan att istället tillåta dem att köpa försvar på en marknad av olika aktörer. Varje aktör lär då bli mindre och militärt svagare, men de kommer också vara kopplade till ett nätverk av olika vägaktörer vars väganslutningsavtal innehåller krav på ömsesidig hjälp vid en invasion. På så sätt kan försvarsföretag konkurrera om kunder på marknaden samtidigt som de har enigheten för att utkämpa ett krig tillsammans.

Sammanfattningsvis kan vi alltså se hur det militära försvarets potentiella snålskjutsproblem kan undvikas genom att koppla tjänsten till vägnätet. Egentligen borde principen gå att generalisera: En tjänst som har en positiv externalitet i ett geografiskt bundet område runt köparen kan undvika snålskjutsproblem genom att säljas till en verksamhet vars nätverksutforming tillåter den att överföra en del av tjänstens kostnader till alla som gynnas av dess externalitet.

Vi kan jämföra detta med hur försvar fungerar i en stat under existentiellt hot. Teoretiskt sett ska staten lösa snålskjutsproblemet genom att beskatta sina invånare och använda pengarna för att avlöna soldater. När ett krig trappas upp och blir blodigare kommer människor vara mindre benägna att ta värvning, vilket staten måste lösa med högre soldatlöner för att fortsätta locka till sig rekryter. På så sätt fördelas krigets kostnader jämnare över befolkningen – soldaterna betalar ett högre pris i form av risk för sitt liv men kompenseras också med högre lön, medan skattebetalarna slipper riskera livet men får betala ett högre pris i form av högre skatter för att finansiera de högre lönerna.

Problemet är att om en stat befinner sig under existentiellt hot och politikerna måste välja mellan att höja skatten på sina kompisar och att införa värnplikt, så pekar incitamenten på att de inför värnplikt. Deras rika vänner är ofta en anledning till att politikerna kommit till makten och kan se till att politikerna byts ut, medan de vanliga ungdomar från arbetar- och medelklass som ska tvångsrekryteras har desto mindre inflytande. Genom värnplikt slår man ut konkurrensmekanismen som pressar upp soldatlönerna, eftersom värnpliktiga inte kan hota att ta ett annat jobb. När kriget blir blodigare får alltså de värnpliktiga betala ett högre pris i form av risk utan att kompenseras monetärt, medan skattebetalarna slipper känna konsekvenserna av eskalationen. En stat ökar alltså risken för snålskutsproblem genom exakt det våldsmonopol som var tänkt att minska den.

Sammantaget bör vi därför konstatera att snålskjutsproblemet inte bara är en utmaning för de som förespråkar privat drivet och finansierat försvar, utan även innebär utmaningar för de som vill låta försvaret drivas i offentlig regi. Med anledning av det ovan sagda tycker jag vi rent av kan gå steget längre och säga att snålskjutsåkande är ett större teoretiskt problem för den som vill ha ett offentligt försvar, och att det i själva verket är etatisterna som bör avkrävas en förklaring.

Ett Bechdeltest för den kulturmarxistiska eran

På 1980-talet populariserade den amerikanska feministen Alison Bechdel det så kallade Bechdeltestet, vilket var tänkt att uppmärksamma kvinnors underrepresentation eller låga agens i filmer. För att klara testet måste en film

    1a. Ha minst två kvinnliga karaktärer,

    1b. som helst ska vara namngivna,

    2. som pratar med varandra

    3. om något annat än män

I vår era, när kulturmarxismen gett sin dominans över våra kulturella institutioner till känna, skulle jag vilja föreslå ett nytt test för filmer. Denna gång är fokuset på hur familjer framställs. Vi kan kalla det Twist-provet, efter den föräldralösa karaktären Oliver Twist (och för att jag inte kan motstå en fånig ordlek). För att klara provet måste en film med en familj uppfylla följande kriterier.

En av huvudpersonerna ska ha en intakt familj

Detta ska inte framställas som en tragedi

Det är de enda kriterierna. Enkelt va? För att vara tydliga, och för att listor ser mer officiella ut, kan vi kvalificera det första kriteriet med följande regler:

  1. Om två personer skaffar barn ska inget av barnen dö
  2. Barnen ska heller inte förlora någon av sina föräldrar
  3. Föräldrarna ska inte separera.

    Bonusregel för etnonationalister: Föräldrarna ska tillhöra samma etnicitet (och art, i science fiction eller fantasy).

Vi pratar med andra ord om en helt vanlig kärnfamilj i vilken medlemmarna får växa upp och leva ut sina liv. Undantag får därför göras i de fall barnen hinner växa upp och en eller båda föräldrar avlider i sviterna av hög ålder.

Med det andra kriteriet menas helt enkelt att det inte ska framställas som önskvärt att det första kriteriet bryts. En film i vilken huvudpersonens fader är en alkoholiserad hustrumisshandlare klarar alltså inte Twist-provet, eftersom den framställer skilsmässa som önskvärt i det aktuella fallet.

Jag inbjuder läsaren att själv applicera provet på filmer och TV-serier ni tittar på. Filmer och serier som inte tar upp familjeband (tänk WALL-E) är förstås undantagna från provet, men filmer och serier som bara visar att karaktärerna saknar familj är det inte. Det borde inte vara särskilt svårt för en berättelse att klara detta prov med tanke på hur användbara familjeband är för att förklara eller beskriva karaktärers motivation, ändå är det förvånansvärt sällan Hollywood lyckas visa oss intakta, fungerande familjer. Deras ovana att göra motsatsen skulle nästan kunna misstas för en aversion mot att deras västerländska publik bildar familj och skaffar barn.

Ett angrepp på demokratin, del 3: Med fria val ingen fri press

Av alla de till allmän rösträtt orelaterade fenomen som brukar tituleras demokratiska är nog fri press en av de mer logiska. Man kan raljera mot att rasism eller miljöförstöring kallas odemokratiskt, eftersom de inte har något med fria val att göra, men de flesta verkar vara av uppfattningen att fri press är intimt förknippat med demokrati. För att val verkligen ska vara fria måste ju väljarna vara informerade, och då måste media kunna rapportera utan censur. Må så vara, men det omvända förhållandet kan inte sägas råda. Det vill säga, även om fri press gynnar demokratin så undergräver demokratin en verkligt fri och självständig press. I en demokrati är kontroll över medias narrativ nämligen alldeles för värdefullt för att marknadsanpassas.

För en kapitalist kan det löna sig att sälja en produkt med förlust, om den ökar försäljningen av en annan produkt så pass mycket att den adderade vinsten överstiger förlusterna. Till exempel kan en restaurang ge bort gratis plastleksaker till den som köper en viss typ av deras hamburgare, för att öka försäljningen av det senare. Affärsmodellen är inte att tjäna pengar på plastleksakerna, utan att använda dem för att tjäna mer pengar på hamburgare. På samma sätt kan en butik erbjuda gratisparkering för att locka fler kunder att stanna längre och handla mer. Man måste förstås inte ge bort något gratis för att utnyttja denna strategi, utan det går även bra att sälja det till underpris. Biltemakorv kostar till exempel bara 5 kr styck,. Syftet är givetvis inte att sälja massvis med korv, utan att få hungriga kunder att stanna längre i butiken och därmed handla mer. Massmedia är demokratins biltemakorv.

Inom den frihetliga rörelsen är vi vana vid att lägga skulden för medias vänsterlutning på statlig intervention, så som presstöd och Radiolicens. Även om dessa faktorer också är bovar i dramat så finns det ytterligare en dimension som är minst lika viktig: Svågerkapitalismen. Det ligger inte bara i svågerkapitalistens intresse att hålla sig väl med makthavare, utan även att se till att de han håller sig väl med får behålla makten. Ett sätt att göra det på är att donera direkt till de politiska partierna, men ett annat sätt är att omforma narrativen i media för att göra dem mer vänligt inställda till ens partipolitiska kontakter.

Inflytandet kan utövas med flera medel: Genom att köpa andelar i mediebolag, genom att stifta vänskap med deras VD:ar och redaktörer, genom att köpa annonsplats hos dem, eller kanske rent av bara genom att ge exklusiv tillgång till olika sorters nyhetsmaterial. Presstödet är ett smidigt sätt att få folket att betala för sin egen hjärntvätt, men i slutändan vore det fortfarande lönsamt för särintressen att ur egen ficka subventionera sina journalistiska husdjur även om presstödet inte hade funnits. Varför lägga en miljard på att förbättra dina produkter när du kan lägga en miljon på att välja politiker som vill subventionera produkterna?

Det begrepp som man kanske först kommer att tänka på är svågerkapitalism, men egentligen är det inte medierna som är svågerkapitalister i den här situationen. Den titeln faller istället på särintressen som hoppar i säng med staten, medan medierna i det här fallet är i säng med särintressen som i sin tur är i säng med staten. Korruptionen är, så att säga, ett steg avlägsnare. Ska vi sätta ett namn på denna form av politiska bigami skulle vi kunna kalla det buksvågerkapitalism.

Att bevara medielandskapets politiska enkelriktning och hålla åsiktskorridoren smal är alltså inte bara något som gynnar politiker, utan även något som gynnar politikernas allierade i den privata sektorn, förutsatt att staten är demokratiskt styrd. När statens makt utgår från folket blir det lönsamt att kontrollera folket, och få kontrollverktyg är så effektiva som massmedia. Det gäller inte bara nyhetsbevakning, utan även populärkultur, vilket är varför nästan allting som kommer från Hollywood är vänsterpropaganda.

Nu kan man invända att det finns en ganska stor marknadsnisch för vänsterpropaganda, men då missar man poängen. Poängen är att det finns en ofylld marknadsnisch för alternativa världsbilder, och att alldeles för få aktörer väljer att profitera på den nischen. Att göra det skulle nämligen äventyra svågerkapitalisternas kontroll över narrativet, vilket i förlängningen riskerar äventyra deras statligt utdelade privilegier. Dagens Nyheter hade kunnat få massor med läsare om de rapporterat om invandrade sexualbrottslingar på festivalen We are Stockholm, men valde istället att mörklägga hela nyheten.  På samma sätt offrade tyska medier lönsamheten när de försökte tiga om våldtäktsmobben i Köln på nyårsnatten (åtminstone tills nyheten började leva sitt eget liv på bloggar och sociala medier). 

Annorlunda uttryckt är problemet inte att det finns för mycket sosseåsikter i nyhetsmedia och populärkultur, utan att andra åsikter blivit undanträngda. Den nyreaktionära pseudonymen Mencius Moldbug beskriver det så här


Brown Scare? Or dare I say… #BrownScare? But what else to name America’s ginormous, never-ending, profoundly insane witch-hunt for fascists under the bed?

For there’s nothing new here. At the height of the lame, doomed ”Red Scare,” the Brown Scare was ten times bigger. You may think it was difficult making a living as a communist screenwriter in 1954. It was a lot easier than being a fascist screenwriter. Or even an anticommunist screenwriter. (Same thing, right?) And as any pathetic last shreds of real opposition shrink and die off, the Scare only grows. That’s how winners play it. That’s just how the permanent revolution rolls.

 

För den som avviker från linjen är domen snabb och skoningslös. När Mats Qviberg nyligen försökte fylla en underbetjänad nisch i tidningsmarknaden kostade det honom 70 miljoner kronor i aktier. Hans brott var att låta sig intervjuas på Nyheter Idag, en så kallad högerextrem (dvs inte socialistisk) sajt som drivs av Chang Frick. Frick har i sin tur också kölhalats i media för sin blasfemi mot vänsterhegemonin, och har bland annat hånats av DN-projektet kit för att han är låginkomsttagare. Vill man kontrollera den nationella opinionsbildningsapparaten kan man inte låta konkurrerande åsikter ta plats. Fienden måste karaktärsmördas för att antingen marginaliseras (om han står på sig) eller koopteras (om han gör avbön).

Det är därför Tidningssverige kan domineras av publikationer som blöder läsare och blir allt mindre lönsamma för varje år som går. Det är därför förlust-företaget Twitter kan driva bort sina egna användare med allt hårdare censur, utan att gå omkull efter 10 år. Det är därför hela det svenska medieetablissemanget kunde gå till storms mot Sverigedemokraterna när partiet låg på över 10% i opinionen. 10% av väljarkåren är en betydande marknadsandel, och den som väljer att slå mynt på den lär kunna göra sig en rejäl hacka. I det amerikanska presidentvalets mest verklighetsfrånvända opinionsmätningar låg Donald Trump fortfarande omkring 40% i väljarstöd, vilket motsvarar tiotals miljoner människor, men lyckades trots det få exakt noll endorsements av amerikanska tidningar.  I stället för att kapitalisera på denna gigantiska potentiella marknad har amerikansk media valt att smutskasta och ljuga om landets president.

Att kapitalister avstår från den sortens vinstmöjligheter blir bara begripligt om man förstår att massmedias funktion inte är att generera vinst från oss i egenskap av mediekonsumenter, utan i egenskap av väljare. Att ljuga är dåligt för lönsamheten. För skvallertidningar med låg prestige kan det möjligtvis vara ett billigt sätt att skapa rubriker som säljer lösnummer, men för publikationer av större tyngd tar varumärket stryk, vilket i längden kan äventyra försäljningssiffrorna. Förklaringen är buksvågerkapitalism.

IKEA erbjuder inte parkeringsplatser för att tjäna pengar på dina körvanor, utan för att sälja dig möbler, och på samma sätt erbjuder inte DN tidningar för att tjäna pengar på dina läsvanor, utan för att sälja dig åsikter. När du tycker som din tidning tycker så röstar du som din tidning vill, och när du gör det gynnar du intressena bakom tidningen. Samma sak gäller film, TV, radio, och böcker. På senare år har försök gjorts att kooptera även datorspelsbranschen.

Av samma anledning ligger det i vissa näringsidkares intresse att den privata sektorn beskattas för att finansiera skolväsendet. Det vore egentligen mycket billigare för arbetsgivare att utbilda sin egen arbetskraft men genom att tvinga in alla barn i ett centralstyrt skolsystem kan man se till att de indoktrineras i den värdegrund som krävs för att de ska bevara den politiska ordningen när de så småningom går till valurnorna. Precis som med presstöd är statligt tvång användbart, men inte strikt nödvändigt. Även där t ex hemskolning är lagligt är det fortfarande stigmatiserat (källa: Din fnysning när du läste ordet hemskolning), precis som svenska friskolor som avviker från värdegrunden är hårt ansatta i vår offentliga debatt.

Man kan förstås vilja indoktrinera barn även i odemokratiska samhällen, till exempel för att göra dem till lydiga soldater eller religiöst rättrogna, men sådana incitament kan existera vare sig det råder allmän rösträtt eller inte. På samma sätt kan både demokratiska och odemokratiska samhällen ha medier som propagerar för militären, majoritetsreligionen, eller vad det nu kan vara. Det finns flera incitament att försöka hjärntvätta en befolkning, men ett av de största finns bara i demokratier. Utan demokrati kan man fortfarande ha en ofri press, men med demokrati kan man aldrig räkna med att pressen blir fri. Att lära folket att rösta rätt gör man bara i samhällen där man röstar.

När statens makt utgår från folket kan du kontrollera staten genom att kontrollera folket. När du demokratiserar ett land skapar du enorma incitament för att kontrollera dess invånare. För den som lockas av den statliga maktens frestelser blir det nödvändigt att bruka politisk korrekthet som vapen mot befolkningen om staten är demokratisk.  För detta krävs ingen konspiration eller sammansvärjning, det krävs bara att särintressen följer sina ekonomiska incitament. De allmänna valen gör politisk korrekthet ekonomiskt lönsam på samma sätt som hamburgerförsäljningen gör det lönsamt för McDonalds att ge bort plastleksaker. Den kommersiella aktör som vågar vandra genom den politiska korrekthetens gatlopp kommer dessutom ställas inför ett annat problem: Det är väldigt svårt att tjäna pengar på en produkt när alla konkurrenter säljer till underpris. Att slå mynt på högerkultur på en marknad där vänsterpropaganda är hårt subventionerad av svågerkapitalister är som att försöka göra vinst på ett parkeringshus omringat av närbutikernas gratisparkeringar. Det är inte marknadsmekanismerna det är fel på, det är incitamenten.

Det går alltså inte att skylla på marknaden eller kapitalismen, för samma problem skulle uppstå med en hårdare reglerad eller förstatligad media. När en offentlig myndighet korrumperas och tas i bruk av intressena den är satt att kontrollera kallas det på ekonomspråk för regulatory capture. Det är ett akademiskt erkänt fenomen som förekommer nog så ofta även i västvärlden, och en statlig myndighet för massmedia skulle ingalunda vara immun. Om inte annat borde propagandakanalerna SVT och SR demonstrera varför statlig styrning är en dålig metod för att skapa oberoende journalistik.

Problemet beror på demokratin, helt enkelt. Det är på grund av den som regulatory capture, ett fenomen vanligtvis reserverat för statliga myndigheter, gått att genomföra mot en del av den privata sektorn. Det är på grund av demokratin som det är lönsamt att skapa åsiktskorridorer och tysta meningsmotståndare. Massmedia är lågprismaten som får dig att stanna längre och shoppa fler svågerkapitalistiska idéer i socialdemokratins ideologiska köpcentrum. I ett anarkokapitalistiskt samhälle, en absolut monarki, en militärjunta, en adelsrepublik, eller någon annan samhällsordning fri att ignorera massornas politiska böjelser skulle det inte finnas samma incitament att hjärntvätta befolkningen. Folket skulle kunna ägna sig åt politiska irrläror bäst de ville utan att det skulle hota ställningen hos några makteliter eller särintressen. Demokrati leder till åsiktshegemoni, och vill vi ha en verkligt fri offentlig debatt måste vi göra oss kvitt rösträtten.