Massachusetts skenbara utbildningsplikt

I förra inlägget ifrågasatte jag den allmänna skolans roll i att lära nationer läsa, och redovisade historiska belägg för att samhällen kan och har uppnått full läskunnighet helt utan skolplikt. Ett av mina exempel var Massachusetts, som hade 99% läskunnighet (inklusive bland slavar) 1840 trots (eller kanske tack vare) att delstaten inte införde skolplikt förrän 1852.  I kommentarsfältet stötte jag dock på kritik från kommentatorn Carl, som bland annat sa följande:

Anledningen till den höga läskunnigheten i Sverige och Massachusetts innan införandet av skolplikt berodde på att det redan fanns pliktsystem.
/…/
I Massachusetts infördes redan år 1647 en lag kallad ”Old Deluder Satan Law” som ålade samhällen om mer än 100 individer att inrätta skolor. Där skulle barnen lära sig läsa Bibeln så att de inte föll i hin håles klor. Att inte inrätta en sådan skola var belagt med vite.

Den svenska utbildningsplikten tog jag upp i förra inlägget och jag känner inget behov av att upprepa mig genom att besvara Carls invändningar angående den. Däremot var invändningen om Massachusetts Old Deluder Satan Law intressant eftersom jag inte kände till delstatens utbildningslagar från 1640-talet. Jag slog upp lagtexten på nätet och konstaterade den, förutom undantag för alla bysamhällen med färre än 100 invånare, verkade extremt lätt att kringgå. Lagstiftande församlingar är nog de sämsta historiker jag kan komma på, eftersom de inte ens gör påståenden om sin samtid, utan bara förkunnar hur de tycker att medborgare ska bete sig.

Jag har inte lyckats hitta några belägg för att Massachusetts utbildningsplikt faktiskt efterlevdes och jag tycker det borde vara tillräckligt för att avfärda dess anspråk på orsakssamband till delstatsbefolkningens läskunnighet. Historien är full av juridiska papperskonstruktioner, och utgår man inte från att de är verkningslösa tills motsatsen bevisats har man ingen chans att förstå vårt förflutna. Däremot sprang jag på följande citat från den dekorerade veteranläraren John Taylor Gattos Dumbing Us Down: The Hidden Curriculum of Compulsory Schooling:

Our form of compulsory schooling is an invention of the State of Massachusetts around 1850. It was resisted — sometimes with guns — by an estimated eighty percent of the Massachusetts population, the last outpost in Barnstable on Cape Cod not surrendering its children until the 1880s, when the area was seized by militia and children marched to school under guard

Jag hittar inga primärkällor för uppifterna men om de stämmer (jag har egentligen ingen anledning att ifrågasätta dem – John Taylor Gatto är en respekterad akademiker) talar de väldigt starkt mot att Massachusetts utbildningslagar från 1640-talet skulle ha efterlevts i någon större utsträckning. 1850-talets skollagstiftning var betydligt skarpare än vad som kom tidigare (den införde skolplikt i modern bemärkelse) och stötte ändå på lagtrots eller väpnat motstånd hos fyra femtedelar av befolkningen. Att den veka utbildningsplikten från 1640-talet skulle ha påverkat någon större del av befolkningen verkar därför extremt osannolikt.

Dessutom har skolförespråkarna allt arbeta framför sig även om de hade kunnat belägga att utbildningsplikten respekterades. Att politiker påstår att en lag leder till att folk lär sig läsa betyder inte att påståendet är sant. Att lagen råkar efterlevas under samma tidsperiod som läskunnigheten ökar innebär inte att det finns ett orsakssamband. Korrelation är inte detsamma som kausalitet.

Däremed kvarstår exemplet Massachusetts som en historisk vederläggning av idén att skolpolitiska pekpinnar är nödvändiga för att öka läskunnigheten. Människor är fullt kapabla att se till så att de själva eller deras barn lär sig läsa utan att lagstiftare lägger sig i deras liv.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s